tomorrow will be a special day for me …

Het ooit zo trotse Ovenhuis wordt morgen door z’n knieën geschoten zodat het voorover valt en daardoor makkelijker uit elkaar gerukt kan worden door grote sloopmachines. Het heet dan met een mooi eufemisme : “amoveren”. Maar voor mij is het gewoon slopen! Alle gevaarlijke stoffen zijn al verwijdert en wat nu nog rest is slechtsContinue reading “tomorrow will be a special day for me …”